Cobitis ruichangensis Wan, 2023

Čeleď: Cobitidae Swainson, 1838

Rod: Cobitis Linnaeus, 1758


Typová lokalita

Ruichang River, lower Yangtze River basin, Jiangxi, China.

Původní popis

Wan, Z. 2023. (Fishes of Jiujiang, Jiangxi), China. 452 pp.