Parapsilorhynchus alluriensis Jadhav, Karuthapandi, Chandra, Jaiswal, Dinesh & Narahari, 2020

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Parapsilorhynchus Hora, 1921

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny