Parupenues fraserorum Randall & King, 2009

0

Čeleď: Mullidae Rafinesque, 1815

Rod: Parupeneus Bleeker, 1863

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Randall, J. E. & King, D. R. 2009. Parupenues fraserorum, a new species of goatfish (Perciformes: Mullidae) from South Africa and Madagascar. Smithiana Bulletin, 10: 31-36.