Pseudohemiculter pacboensis Nguyen, 2001

Čeleď: Xenocyprididae Günther, 1868

Rod: Pseudohemiculter Nichols & Pope, 1927

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Nguyen, V. H. & S. V. Ngo. 2001. Ca nuoc ngot Viet Nam. Tap I. Ho ca chep (Cyprinidae). [Freshwater fishes of Viet Nam. Volume I. Family Cyprinidae]. Ca Nuoc Ngot Viet Nam v. 1: 1-622.