Pseudomystus carnosus Ng & Lim, 2005

Čeleď: Bagridae Bleeker, 1858

Rod: Pseudomystus Jayaram, 1968

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Ng, H. H. & K. K. P. Lim. 2005. The identity of Pseudomystus moeschii (Boulenger, 1890), with the description of two new species of bagrid catfishes from Southeast Asia (Teleostei: Bagridae). Zootaxa No. 851: 1-18.