Úvod » Systém » Actinopterygii » Lophiiformes

Lophiiformes — ďasové

Řád ďasů (Lophiiformes) je pozoruhodnou skupinou téměř 300 druhů bizardních ryb zařazených do 67 rodů a 18 čeledí. Nejvíce příbuznými ďasům jsou považovány druhy náležející do řádu Batrachoidiformes. Fosilní nálezy sahají zpět do Eocénu, zástupci čeledí Antennariidae a Lophiidae, kteří byli nalezeni v Itálii. Pietsch a Grobecker rozděllili řád na 18 čeledí a následně je zařadili do pěti podřádů.

Ďasy je možné rozdělit do dvou skupin: skupina preferující mělké vody, kde žijí skrytě na dně nebo přichyceni k chaluhám a řasám (čeledi Lophiidae, Brachionichthyidae, Antenariidae, Chaunacidae, Ogcocephalidae). Druhou skupinou jsou druhy preferující velké hloubky (zbývajících 11 čeledí).

Ze systematického hlediska jsou ďasové řazeni do tří podřádů Lophioidei (čeleď Lophiidae), Antennarioidei (čeledi Antenariidae, Tetrabrachiidae, Lophichthyidae, Brachionichthyidae), Ogcocephaloidei (čeledi Chaunacidae, Ogcocephalidae, Caulophrynidae, Neoceratiidae, Melanocetidae, Himantolophidae, Diceratiidae, Oneirodidae, Thaumatichthyidae, Centrophrynidae, Ceratiidae, Gigantactinidae, Linophrynidae).

Tělo je v mnoha případech velmi bizardní, hlava a tlama jsou velké. Nepřítomná žebra, první obratel splynul s neurocraniem. Počet paprsků v prsních ploutvích je redukován na dva, čtyři (vzácně) nebo pět. První hřbetní paprsek (pokud je přítomna hřbetní ploutev) je přeměněn v illicium, které je zakončeno falešnou návnadou (esca). Illicium je různě dlouhé a slouží k lákání kořisti. U některých druhů je extrémně dlouhé a až čtyřikrát přesahuje délku těla (Gigantactis macronema – vláknovka podivná) nebo je zakončeno světélkujícím orgánem. Illicium mají pouze samice, samci jsou určeni pouze pro rozmnožování a v mnoha případech žijí paraziticky přichyceni na těle samice. Tělo je holé, někdy opatřené kožními nebo kostěnými útvary. Ďasové jsou velmi různorodí ve zbarvení a velikosti. Velikost zástupců tohoto řádu se pohybuje od několika centimetrů až ke 2 metrům.

Ďasové jsou výlučně mořské ryby s výjimkou některých druhů z čeledi Antenariidae, kteří byli zaznamenáni ve sladkých vodách. Většina druhů se vyskytuje ve velkých hloubkách všech světových oceánů.

O rozmnožování většiny ďasů je známo jen velmi málo informací.

Přehled čeledí

Literatura

  • Froese, R. & Pauly, D. Editors. 2006. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (06/2007).
  • Hanel, L. 1998. Ryby I. Svět zvířat, Albatros, Praha 150 str.
  • Hanel, L. & Novák, J. 1998. Návrh českého názvosloví vyšších taxonů recentních ryb. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, III: 109-115.
  • Moyle, P. B. & Cech, J. J. 2004. Fishes – an introduction to ichthyology. Prentice-Hall, Inc, Upper Saddle River, New Jersey, 726 str.
  • Nelson, J. S. 1994. Fishes of the world. 3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 465 str.
  • Nelson, J. S. 2006. Fishes of the world. 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 601 str.
  • Nikolskij, G. V. 1971. Častnaja ichtiologija.

MENU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: