Úvod » Systém » Actinopterygii » Ophidiiformes

Ophidiiformes — hrujovci

Do řádu hrujovců (Ophidiiformes) jsou řazeny štíhlé ryby úhořovitého tvaru, které mají vysoce vyvinuté morfologické znaky a reprodukční chování.  Fosilní pozůstatky jsou známy z třetihor, z období paleocénu a eocénu. Řád obsahuje 350 - 400 druhů, zařazených do 105 rodů, mnoho druhů ještě čeká na svůj vědecký popis. Postavení čeledi Parabrotulidae v řádu je prozatím nejasné.

Aktuálně je řád rozdělen na dva podřády, rozdělení se řídí živorodostí a anatomickými rysy žijících zástupců. Podřád Bythioidei, který obsahuje dvě živorodé čeledi Bythitidae a Aphyonidae, je považován za přirozenou skupinu díky svým specializovaným reprodukčním schopnostem. Podřád Ophidioidei obsahuje čeledi Carapidae a Ophidiidae.

Tělo je většinou dlouhé, relativně štíhlé s velkou hlavou a často malýma očima. Hřbetní a řitní ploutev mají dlouhou základnu, většinou jsou spojené, neobsahují žádné tvrdé ploutevní paprsky. Ocasní ploutev je malá, někdy redukovaná. Prsní ploutve (pokud jsou přítomné) jsou dlouhé, s jedním nebo dvěma viditelnými paprsky, někdy delší než je délka hlavy. Šupiny většinou chybí, pokud jsou přítomné, jsou malé. Na každé straně hlavy je pár nozder. Tlama je obvykle velká. Dorůstají miniaturních rozměrů od 4 cm až po hospodářsky využívané druhy, které dosahují délek 1 – 2 metry.

Zástupci řádu obývají Atlantský, Tichý a Indický oceán, vzácně se někteří zástupci vyskytují ve sladké nebo poloslané vodě. Do tohoto řádu je zařazena nejhlouběji ulovená ryba – Abyssobrotula galatheae, ulovená v hloubce 8370 m (příkop Puerto Rico). Někteří zástupci čeledi Carapidae žijí parazitním způsobem života v tělních dutinách některých mořských bezobratlých živočichů, zejména hvězdic a sumýšů.

Čeleď Ophidiidae zahrnuje několik bentických druhů, které jsou hospodářsky významnými rybami.

Čeleď Bythitidae zahrnuje druhy obývající mělké vody. Mají plovací měchýř a většina druhů má ošupení.

Čeleď Aphyonidae zahrnuje druhy vyskytující se v hlubokých vodách. Postrádají jak plovací měchýř, tak i šupiny. Jedná se o křehké, průsvitné ryby, jejichž kosterní systém není příliš vyvinutý.

Přehled čeledí

Literatura

  • Eschmeyer W. N. Catalog Of Fishes. [Internet] revize 17.4.2006.
  • Froese, R. & D. Pauly. Editors. 2006. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (07/2006).
  • Nelson J. S. 1994. Fishes of the world. 3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 465 str.
  • Nelson J. S. 2006. Fishes of the world. 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 601 str.

MENU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: