Úvod » Systém » Actinopterygii » Characiformes

Characiformes — trnobřiší

Předci dnešních trnobřichých ryb se započali vyvíjet před více než 100 milióny lety, kdy Afrika a Amerika ještě tvořily jeden kontinent zvaný Gondwana. Morfologické a genetické doklady ukazují na mimořádně velkou druhovou rozmanitost. Klasifikace trnobřichých do čeledí je komplikovaná a často i sporná. Systematické vztahy byly za posledních 30 let několikrát revidovány, přesto stále dochází k častým změnám. Většinou se používá dělení na 14 nebo 16 čeledí. Doposud jediný kompletní popis řádu Characiformes publikoval v roce 1977 Géry.

Trnobřiché ryby mají obvykle tukovou ploutvičku a téměř vždy dobře vyvinuté ošupení. Jediným druhem bez šupin je tetra Bergova – Gymnocharacinus bergi Steindachner, 1903 z Argentiny, která je zároveň nejjižněji se vyskytujícím druhem řádu. Ozubené čelisti mají téměř všechny druhy, postranní čára je většinou zakřivená a někdy i nedokončená. Podobně jako u máloostných nebo sumců, tak i u trnobřichých se vyvíjí tzv. Weberův aparát.

Zástupci řádu Characiformes jsou rozšířeni v Africe, Jižní Americe a Severní Americe (zde od Texasu na jih). Obývají snad všechny typy sladkých vod. Nezvyklá morfologická a fyziologická přizpůsobení dovolují mnoha skupinám přežití i v extrémních podmínkách (např. trahirové mohou k dýchání využít atmosférický kyslík. Myleusové, štikovky a leporinové používají jako pomocný dýchací orgán retní plamky.).

Do řádu Characiformes řadíme jak oblíbené akvarijní rybky (neonka obecná, tetra červená, atd.) dorůstající několika málo centimetrů, tak i velké predátory vážící i 50 kg (afrotetra tygří). Většina druhů jsou však jen malé rybky, nejmenším zástupcem je brykon háčkovaný – Xenurobrycon polyancistrus Weitzman, 1987, který dosahuje délky okolo 1,4 cm. Největším druhem pak je afrotetra tygří – Hydrocynus goliath (Boulenger, 1898), který může dosáhnout délky až 1,3 m.

Přehled čeledí

Literatura

  • Eschmeyer W. N. Catalog Of Fishes. [Internet] revize 17.4.2006.
  • Froese, R. & D. Pauly. Editors. 2006. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (07/2006).
  • Hanel L. 2000. Ryby II. Svět zvířat, Albatros, Praha 157 str.
  • Hanel L. & J. Novák. 1998. Návrh českého názvosloví vyšších taxonů recentních ryb. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, III: 109-115.
  • Hutchins, Michael (Editor). 2003. Grzimek’s Animal Life Encyclopedia. Second Edition. Vol. 4. Fishes I. 517 str.
  • Nelson J. S. 1994. Fishes of the world. 3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 465 str.
  • Nelson J. S. 2006. Fishes of the world. 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 601 str.
  • Ortí, Guillermo & Vari, Richard P. 1997. Characiformes. Tetras, piranhas, hatchetfishes, headstanders, pencilfishes, and their relatives. Version 27 January 1997 (under construction). http://tolweb.org/Characiformes/15062/1997.01.27 in The Tree of Life Web Project, http://tolweb.org

MENU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: