Úvod » Systém » Actinopterygii » Cypriniformes

Cypriniformes — máloostní

Máloostní jsou typické sladkovodní ryby, které se vyskytují v Evropě, Asii, Africe a Severní Americe. V Jižní Americe jsou máloostní (Cypriniformes) nahrazeni trnobřichými (Characiformes). Řád máloostných je z taxonomického hlediska dělen na dvě monofyletické skupiny - nadčeledi. Do nadčeled i Cyprinoidea patří dvě čeledi - Cyprinidae a Psilorhynchidae, do nadčeledi Cobitoidea jsou pak zařazeny zbývající čtyři čeledi - Gyrinocheilidae, Catostomidae, Cobitidae a Balitoridae.

Máloostní mají zřejmě původ v Asii a do Severní Ameriky se dostaly přes Beringovu úžinu, Do Evropy se rozšířily ještě před vyzdvižením Tibetské plošiny, do Afriky se pak rozšířily přes Blízký Východ. Z oblasti Asie jsou nejstarší fosílie známy z období eocénu, nalezeny byly v jižní Číně. Z oblastí Evropy a Severní Ameriky jsou nejstarší fosílie známy z období oligocénu. Nejstarší fosílie z Afriky jsou známy z období miocénu.

Tělo máloostných je vřetenovitého nebo proudnicovitého tvaru, ze stran mírně stlačené. Tlama je vždy bezzubá, horní čelist většinou vysunovatelná, požerákové zuby jsou umístěny na pátém žaberním oblouku (chybí u čeledi Gyrinocheilidae). Základna hřbetní ploutve je dlouhá nebo krátká. Řitní ploutev má pět měkkých rozvětvených paprsků u podčeledí Cyprininae, Barbinae a Labeoninae, u zástupců podčeledi Gobioninae jich je šest, u zbývajících podčeledí pak sedm nebo více. Ocasní ploutev je u všech zástupců vidlicovitého tvaru. Tuková ploutev téměř vždy chybí (vyskytuje se pouze u některých zástupců čeledi Cobitidae), ploutve jsou bez trnů a ostnů (někdy se zesíleným paprskem), hlava je téměř vždy bez ošupení, vousky jsou nebo zcela chybí. Tyto ryby mají dobře vyvinutý Weberův orgán, který je složen ze čtyř kůstek spojujících plynový měchýř a vnitřní ucho.

Přehled čeledí

Literatura

  • Eschmeyer W. N. Catalog Of Fishes. [Internet] revize 17.4.2006.
  • Froese, R. & D. Pauly. Editors. 2006. FishBase. World Wide Web electronic publication. www.fishbase.org, version (07/2006).
  • Hanel L. 1998. Ryby I. Svět zvířat, Albatros, Praha 150 str.
  • Hanel L. & J. Novák. 1998. Návrh českého názvosloví vyšších taxonů recentních ryb. Biodiverzita ichtyofauny České republiky, III: 109-115.
  • Hutchins, Michael (Editor). 2003. Grzimek’s Animal Life Encyclopedia. Second Edition. Vol. 4. Fishes I. 517 str.
  • Nelson J. S. 1994. Fishes of the world. 3rd Ed., John Wiley & Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, 465 str.
  • Nelson J. S. 2006. Fishes of the world. 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 601 str.

MENU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: