Úvod » Systém » Actinopterygii

Actinopterygii — paprskoploutví

Paprskoploutvé ryby jsou největší skupinou ryb, jejich vývoj je datován od spodního devonu, zhruba před 390 milióny lety.

Podle Nelsona, 2006, se dělí do 3 podtříd, kam patří celkem 44 řádů, 453 čeledí, 4289 rodů a 26 891 druhů. Zhruba 44 % druhů je sladkovodních, ostatní druhy žijí v mořích a oceánech.

Třída Actinopterygii se dělí do tří podtříd:

  • Cladistia, kam patří bichirové;
  • Chondrostei - chrupavčití, kam patří jeseteři;
  • Neopterygii - kostnatí, kam patří všechny ostatní paprskoploutvé ryby.

Systém kostnatých ryb začíná dvěma řády, s nimiž si, zjednodušeně řečeno, neví zatím systematikové rady, a proto je nezařazují do žádného vyššího taxonu - jsou to kostlíni (Lepisosteiformes) a kaprouni (Amiiformes). Všechny ostatní kostnaté ryby tvoří jednu monofyletickou sekci Teleostei, která se dělí na čtyři podsekce a ty pak dále na jednotlivé řády a čeledi.

Literatura

  • Nelson J. S. 2006. Fishes of the world. 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 601 str.

Přehled řádů

MENU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: