Úvod » Systém » Sarcopterygii

Sarcopterygii — nozdratí

Nozdratí jsou třídou, která zahrnuje celkem osm recentních druhů rybovitých obratlovců - dva druhy latimérií a šest druhů bahníků.


Literatura

  • Nelson J. S. 2006. Fishes of the world. 4th Ed., John Wiley & Sons, Inc. Hoboken, New Jersey, 601 str.

Přehled řádů

MENU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: