Úvod » Články » Záhadné rozmnožování Channa pulchra

Záhadné rozmnožování Channa pulchra

Hofmann Jaroslav, publikováno: 4. 9. 2010

V minulém čísle AT jsem v rámci představení zajímavých ryb, které byly vystaveny v únoru v Hradci Králové, připomenul atraktivní hadohlavce Channa pulchra. Zároveň jsem upozorňoval na značnou nejednotnost, ba dokonce vzájemnou protichůdnost dosavadních zpráv o jejich rozmnožování a avizoval článek o jejich rozmnožování ohlášený do druhého letošního čísla německého časopisu Amazonas, o němž jsem věřil, že dosavadní nejistotu odstraní.

Připomeňme si jen, že před zveřejněním aktuálního článku Nory Bredeové a Markuse Kleinböltinga se objevily dvě varianty způsobu rozmnožování těchto hadohlavců – podle jedné to jsou paternální tlamovci, podle druhé se třou ve volné vodě, samec sbírá jikry na hladině a přenáší je do nějaké dutiny. Bredeová a Kleinbölting ve svém článku doslova uvádějí: "Ačkoliv se zpočátku odhadovalo, že by Channa pulchra mohl být prvním druhem svého rodu, který se vytírá do dutin, brzy se ukázalo, že sladěný pár nejen staví prakticky všude pěnová hnízda, ale také pravidelně odchovává opravdu velké množství mláďat." O kousek dál pak popisují, že o zahájení dalšího rozmnožování chovného páru svědčilo "několik pěnových bublin v temném koutě akvária chráněném před prouděním vody", v němž také autoři opakovaně nacházeli kousky kryptokoryn vysazených v nádrži. Záhada způsobu rozmnožování u druhu Channa pulchra se tedy zdá být vyřešena, i když samozřejmě zůstávají určité otazníky nad dříve popisovanými pozorováními.

Hadohlavec Channa pulchra
Hadohlavec Channa pulchra
© Jaroslav Hofmann

Bredeová a Kleinbölting uvádějí řadu svých chovatelských zkušeností s druhem Channa pulchra, které stojí za to ještě stručně zmínit. Autoři potvrzují počáteční vnitrodruhovou agresivitu po vysazení skupiny ryb do nové nádrže, která často končí až úhynem nejslabšího jedince či jedinců. Jakmile si každá ryba vytvoří v nádrži své teritorium, vnitrodruhová agresivita víceméně ustává – s výjimkou situace, kdy se jeden pár vytře. Samice zůstává v bezprostřední blízkosti mláďat, zatímco samec chrání poměrně velké třecí teritorium po jeho obvodě. Intenzita obrany je tak velká, že v této době může znovu dojít mezi slabšími jedinci ke ztrátám. Autoři upozorňují, že pohlaví se i u dospělých ryb poznává jen obtížně. Podle jejich zkušeností je samec trochu robustnější, má širší hlavu a alespoň v jejich případě má oranžové paprsky v nepárových ploutvích, zatímco samice je má bílé či modravé. Zajímavý je i údaj o tom, že se Channa pulchra tře prakticky v jakékoli vodě – od velmi měkké po velmi tvrdou.

Literatura:

  • Brede, N. & M. Kleinbölting (2009): Channa pulchra – der Schöne Schlangenkopffisch. Amazonas 5, 2, 47–51.
  • Hofmann, J. (2009): Zajímavé ryby v Hradci. AT 52, 5–6, 21–26.

Tento článek byl publikován v časopise Akvárium terárium 4/2009; www.akvarium-terarium.eu

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: