Úvod » Články

Články

Přehled publikovaných článků

Kaprovité ryby - Parmičky (4)

5. 5. 2013 - Jaroslav Hofmann

I když jsme na začátku našeho povídání o kaprovitých akvarijních rybách konstatovali, že jejich tropičtí zástupci pocházejí z Asie a Afriky, věnovali jsme se doposud pouze druhům asijským. Nejvyšší čas zamířit proto také na černý kontinent – i když jen na chvíli, neboť ještě v tomto pokračování se zase do Asie vrátíme.


Kaprovité ryby - Parmičky (3)

13. 4. 2013 - Jaroslav Hofmann

Poté, co jsme si představili menší druhy parmiček, zamíříme dnes mezi středně velké, které běžně dorůstají délky 8–10 cm, v některých případech ještě o kousek víc.


Kaprovité ryby - Parmičky (2)

17. 3. 2013 - Jaroslav Hofmann

Po nejznámějších druzích, s nimiž jsme se seznámili minule, se dnes podíváme na další malé a zajímavě zbarvené druhy asijských parmiček, které se mohou stát vítaným obohacením společenských nádrží. Najdeme mezi nimi druhy velmi dobře známé, polozapomenuté i takové, jež si cestu do našich akvárií dosud hledají.


Kaprovité ryby – Parmičky (1)

4. 2. 2013 - Jaroslav Hofmann

Termínem „parmičky“ nazýváme v češtině velké množství druhů mimořádně velikostně, tvarově i barevně rozmanitých asijských a afrických ryb, z nichž některé patří ke stálicím akvaristiky již dlouhé desítky let a řadí se k nejoblíbenějším akvarijním chovancům vůbec. Jejich množství ještě stoupne, když k nim přidáme druhy, pro které se dnes používají rodová jména jiná (parma, parmoun, labeo), ale jimž se v minulosti říkalo parmičky také.


Kaprovité ryby – Dánia (2)

10. 1. 2013 - Jaroslav Hofmann

V minulém čísle jsme poprvé zavítali mezi kaprovité ryby a představili jsme si některé tradičně chované druhy dánií. Dnes se blíže seznámíme s druhy novějšími, jež se do našich akvárií dostaly teprve v posledních letech.


Kaprovité ryby – Dánia (1)

2. 12. 2012 - Jaroslav Hofmann

Tím, čím jsou pro Jižní Ameriku tetry, jsou pro starosvětské, tj. asijské a africké tropy a subtropy kaprovité ryby. Obývají obdobné biotopy a jejich rozmanitost je ještě větší než v případě teter. Čeleď kaprovití (Cyprinidae) je se zhruba 220 rody a skoro 2500 druhy nejpočetnější čeledí sladkovodních ryb a po hlaváčovitých (Gobiidae) druhou největší vůbec.


Tetry (8)

11. 11. 2012 - Jaroslav Hofmann

Trnobřiché ryby, „tetry“ v nejširším smyslu tohoto výrazu, žijí kromě Jižní Ameriky, jejímiž zástupci jsme se zabývali doposud, také v Africe. A i mezi africkými druhy najdeme takové, jež se relativně často objevují v našich nádržích, byť jich není zdaleka tolik jako těch jihoamerických.


Tetry (7)

6. 10. 2012 - Jaroslav Hofmann

Další chovatelsky velmi oblíbenou, i když početně ve srovnání s tetrami v úzkém slova smyslu daleko menší skupinou trnobřichých jsou štíhlotělkovití. Především jim, ale také několika dalším jihoamerickým trnobřichým bude patřit dnešní pokračování.


Předcházející stránka
1 ... 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 ... 27
Následující stránka

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: