Úvod » Články » České názvosloví živorodek (Poeciliidae: Poeciliinae)

České názvosloví živorodek (Poeciliidae: Poeciliinae)

Slaboch Roman, publikováno: 8. 7. 2009

Třetí část „Českého názvosloví živorodých ryb“, věnovaná čeledi živorodkovitých (Poeciliidae), byla vytvořena jako součást oficiálního projektu Národního muzea a překlenuje období do jeho kompletního vydání. Hlavními gestory zpracovávaného českého názvosloví ryb a rybovitých obratlovců jsou RNDr. Lubomír Hanel, CSc. a RNDr. Jindřich Novák.

Tato opravdu drobná podmnožina projektu byla vytvořena pod záštitou AQUATABu a navazuje na již dříve zpracované a vydané díly „České názvosloví gudejí (Goodeidae)“ a „České názvosloví hladinovkovitých (Anablepidae)“. Z těchto publikací také přebírá principy a zásady tvorby.

Nové názvy byly vytvořeny tak, aby byly pokud možno nezaměnitelné, respektovaly etymologický smysl latinského názvu, odrážely zvláštnosti vzhledu, tvaru či etologie, případně geografický původ ryb.

Českého názvosloví živorodých ryb

Bohužel bylo nutno v několika případech nahradit již zavedené rodové jméno. Důvodem je odstranění rozporu, kdy český rod nerespektoval příslušnost k rodu. Tyto rozpory vznikly v dobách, kdy česká jména vznikala v různých publikacích často živelně, bez jakýchkoliv standardů. Přestože těchto případů není mnoho, mohou být pro někoho překvapivé.

V seznamu byly ponechány i dva druhy plat (Xiphophorus kossanderi a roseni), přestože jejich popisy byly již odvolány. V literatuře se s nimi ale stále ještě můžeme potkat.

V publikaci najdete u každého druhu kromě platného latinského názvu a českého jména také vědecká synonyma a citaci originálního popisu druhu.

Prosím zejména publikující nebo přednášející autory, aby se navrženého českého názvosloví drželi a přispěli tak k jeho zavedení mezi veřejností.

Velký dík patří RNDr. Lubomíru Hanelovi, CSc. a RNDr. Jaroslavu Hofmannovi, za jejich cenné připomínky.

Aktuální verze ke stažení

Jak odkazovat na dokument

Slaboch, R. 2009. České názvosloví živorodek (Poeciliidae: Poeciliinae). AQUATAB. (revize 8.7.2009).

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: