Úvod » Blog » Nové přírůstky do knihovny

Nové přírůstky do knihovny

Jiří Plíštil, publikováno: 25. 3. 2008

V pátek mi DHL doručila balíček, který obsahoval tři nové knihy do mé malé knihovničky. První knihu jsem objednal podle názvu a čekal, jak vlastně bude vypadat. Jméno autora mi nic neříkalo a obal jsem neznal. Jedná se o knihu Living Fishes of the World od Earla S. Heralda. Jedná se o popis jednotlivých čeledí s množstvím barevných a černobílých fotografií, kvalitou poplatných době vzniku knihy – 1961. Kniha má celkem 303 stran a patří do celé série World of Nature.

Druhá kniha, která dorazila, bude patřit mezi skvosty v mé knihovně. Jedná se o knihu s názvem Exotic Aquarium Fishes od Williama T. Innese, vydanou v roce 1955 v osmnáctém vydání. Kniha je velmi pěkně zpracována jak po stránce vzhledové, tak i obsahové. Na celkem 541 stranách je popsáno zařizování akvárií, pěstování rostlin a vše je doplněno atlasem rostlin i ryb. Úžasně vypadají barevné malby ryb, které jsou často doprovázeny černobílými fotografie nebo perokresbami.

Třetí a poslední knihou je Fishes of the Southern Ocean, jejímiž editory jsou O. Gon a P. C. Heemstra.  Kniha na svých 462 stranách popisuje jednotlivé druhy ryb, které se vyskytují v mořích okolo Antarktidy. Všechny zmíněné druhy jsou zobrazeny na velmi kvalitních perokresbách. Jednotlivé popisy jsou pak doplněny mapkami výskytu.

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: