Úvod » Blog » Early stages

Early stages

Jiří Plíštil, publikováno: 20. 4. 2007

Počátkem týdne mi dorazila úžasná publikace s přehledem vývojových stádií ryb. Tato jedinečná publikace podrobně popisuje a na více než 3000 kresbách zobrazuje vývojová stádia 760 druhů ryb vyskytujících se v Atlantském oceánu. Konkrétně se jedná o oblast od Davisova průlivu a jižního Grónska až po severní Sargasové moře a mys Hatteras.

Publikace obsahuje seznam 1075 druhů ryb, které se vyskytují v dané oblasti. Dále jsou zde uvedeny popisy jiker, larev a juvenilních stádií 760 druhů ryb náležejících do 196 čeledí. U každého druhu je navíc doplněn popis výskytu, morfologické a meristické znaky. Samozřejmě v knize nechybí ani přehled literatury, který obsahuje 2000 referencí.

Publikace byla vytištěna v nákladu pouhých 200 výtisků.

Mapa oblasti

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: