Rhinogobius wuyanlingensis Yang, Wu & Chen, 2008

Čeleď: Oxudercidae Günther, 1861

Rod: Rhinogobius Gill, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Yang, J.-Q., Wu, H.-L. & I-S. Chen. 2008. A new species of Rhinogobius (Teleostei: Gobiidae) from the Feiyunjiang Basin in Zhejiang Province, China. Ichthyological Research, 55 (4): 379-385.