Pseudorasbora interrupta Xiao, Lan & Chen, 2007

Čeleď: Gobionidae Bleeker, 1863

Rod: Pseudorasbora Bleeker, 1860

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Xiao, Z., Lan, Z.-H. & Chen, X.-L. 2007. New species of the genus Pseudorasbora from Guangdong Province, China (Cypriniformes, Cyprinidae). Acta Zootaxonomica sinica, 32 (4): 977-980.