Pollimyrus marianne Kramer, van der Bank, Flint, Sauer-Gürth & Wink, 2003

Čeleď: Mormyridae Bonaparte, 1831

Rod: Pollimyrus Taverne, 1971

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Kramer, B., H. van der Bank, N. Flint, H. Sauer-Gürth & M. Wink. 2003. Evidence for parapatric speciation in the mormyrid fish, Pollimyrus castelnaui (Boulenger, 1911) fro the Okavango-Upper Zambezi River systems: P. marianne sp. nov., defined by electric organ discharges, morphology and genetics. Environ. Biol. Fishes v. 67 (no. 1): 47-70.