Rasbora notura Kottelat, 2005

Čeleď: Danionidae Bleeker, 1863

Rod: Rasbora Bleeker, 1859

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Kottelat, M. 2005. Rasbora notura, a new species of cyprinid fish from the Malay Peninsula (Teleostei: Cyprinidae). Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 16 (no. 3): 265-270.