Apteronotus milesi de Santana & Maldonado-Ocampo, 2005

Čeleď: Apteronotidae Jordan, 1923

Rod: Apteronotus Lacepède, 1800

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

de Santana, C. D. & J. A. Maldonado-Ocampo. 2005. Apteronotus milesi, new species of ghost knifefish (Gymnotiformes: Apteronotidae) from the Cauca River, with a key to apteronotids from the Magdalena-Cauca basin, Colombia. Ichthyol. Explor. Freshwaters v. 16 (no. 3): 223-230.