Gastromyzon cranbrooki Tan & Sulaiman, 2006

Čeleď: Gastromyzontidae Fowler, 1905

Rod: Gastromyzon Günther, 1874

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Tan, H. H. & Z. H. Sulaiman. 2006. Three new species of Gastromyzon (Teleostei: Balitoridae) from the Temburong River basin, Brunei Darussalam, Borneo. Zootaxa No. 1117: 1-19.