Xenisthmus semicinctus Gill & Hoese, 2004

Čeleď: Xenisthmidae Miller, 1973

Rod: Xenisthmus Snyder, 1908

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Gill, A. C. & D. F. Hoese. 2004. Three new Australian species of the fish genus Xenisthmus (Gobioidei: Xenisthmidae). Rec. Aust. Mus. v. 56 (no. 2): 241-246.