Micronemacheilus pulcherrimus (Yang, Chen & Lan, 2004)

Čeleď: Nemacheilidae Regan, 1911

Rod: Micronemacheilus Rendahl, 1944

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny