Lophiobrycon weitzmani Castro, Ribeiro, Benine & Melo, 2003

Čeleď: Characidae Latreille, 1825

Rod: Lophiobrycon Castro, Ribeiro, Benine & Melo, 2003

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Castro, R. M. C., A. C. Ribeiro, R. C. Benine & A. L. A. Melo. 2003. Lophiobrycon weitzmani, a new genus and species of glandulocaudine fish (Characiformes: Characidae) from the rio Grande drainage, upper rio Paraná system, southeastern Brazil. Neotropical Ichthyol. v. 1 (no. 1): 11-19.