Halieutopsis margaretae Ho & Shao, 2007

Čeleď: Ogcocephalidae Gill, 1893

Rod: Halieutopsis Garman, 1899

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Ho, H.-C. & Shao, K.-T. 2007. A new species of Halieutopsis (Lophiiformes: Ogcocephalidae) from Western North and Eastern Central Pacific Ocean. The Raffles Bulletin of Zoology, Supplement No. 14: 87-92.