Stomatorhinus ivindoensis Sullivan & Hopkins, 2005

Čeleď: Mormyridae Bonaparte, 1831

Rod: Stomatorhinus Boulenger, 1898

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

A new Stomatorhinus (Osteoglossomorpha: Mormyridae) from the Ivindo River, Gabon, West Central Africa. Zootaxa No. 847: 1-23.