Rhodeus pseudosericeus Arai, Jeon & Ueda, 2001

Čeleď: Acheilognathidae Bleeker, 1863

Rod: Rhodeus Agassiz, 1832

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Arai, R., S.-R. Jeon & T. Ueda 2001. Rodeus pseudosericeus sp. nov., a new bitterling from South Korea (Cyprinidae: Acheilognathinae). Ichth. Research v. 48 (no. 3): 275-282.