Poropuntius consternans Kottelat, 2000

parmička podivuhodná

Čeleď: Cyprinidae Rafinesque, 1815

Rod: Poropuntius Smith, 1931

Sladkovodní druh
Brakický druh
Mořský druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

parmička podivuhodná

    Původní popis

    Kottelat, M. 2000. Diagnoses of a new genus and 64 new species of fishes from Laos (Teleostei: Cyprinidae, Balitoridae, Bagridae, Syngnathidae, Chaudhuriidae and Tetraodontidae). J. South Asian Nat. Hist. v. 5 (no. 1): 37-82.