Úvod » Systém » Actinopterygii » Polypteriformes » Polypteridae » Polypterus » Polypterus endlicherii

Polypterus endlicherii Heckel, 1847

bichir Endlicherův

Třída: Actinopterygii — paprskoploutví
Řád: Polypteriformes — mnohoploutví
Čeleď: Polypteridae — bichirovití
Rod: Polypterus Lacepede, 1803

Druh žijící ve sladkých vodách Druh žijící v brakických vodách Druh žijící v mořích a oceánech Druh žijící v blízkosti dna Druh žijící ve střední části vodního sloupce Druh žijící u hladiny Druh žijící samotářsky Druh žijící v párech Hejnový druh

České názvy

  • bichir Endlicherův (platný název)
    • Hanel, L. & Novák, J. 2001. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces), 2., nozdratí (Sarcopterygii), paprskoploutví (Actinopterygii), [chrupavčtí (Chondrostei), kostnatí (Neopterygii): kostlíni (Semionotiformes) - bezostní (Clupeiformes)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 64 str.
  • bichir konžský (synonymum)
    • Hanel, L. 1998. Ryby I. Svět zvířat, Albatros, Praha, 150 str.

Reference

Heckel, J. J. 1847. Ichthyologie. In: Russegger, J. von: Reisen in Europa, Asien und Africa, .... unternommen in den Jahren 1835 bis 1841. Ichthyol., Russegger Reisen v. 2 (pt 3): 205-357.

Použitá literatura

  • Eschmeyer, W. N. (ed.). Catalog of Fishes electronic version. World Wide Web electronic publication.
  • Froese, R. & Pauly D. (eds.). FishBase. World Wide Web electronic publication.
Mapa výskytu

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: