Narcine insolita Carvalho, Séret & Compagno, 2002

Čeleď: Narcinidae Gill, 1862

Rod: Narcine Henle, 1834

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

Původní popis

Carvalho, M. R. de, B. Séret & L. J. V. Compagno. 2002. A new species of electric ray of the genus Narcine Henle, 1834 from the south-western Indian Ocean (Chondrichthyes: Torpediniformes: Narcinidae). S. Afr. J. Mar. Sci. v. 24: 135-149.