Harpagifer andriashevi Prirodina, 2000

lupička Andrijaševova

Čeleď: Harpagiferidae Gill, 1861

Rod: Harpagifer Richardson, 1844

Sladkovodní druh
Brakický druh
Samotářsky žijící
Žijící v párech
Žijící v hejnech
Žijící u dna
Žijící ve volné vodě
Žijící u hladiny

České názvy

lupička Andrijaševova

  • Hanel, L., Plíštil, J., Novák, J., 2013. České názvy živočichů V. Ryby a rybovití obratlovci (Pisces). 8. Paprskoploutví (Actinopterygii) Kostnatí (Neopterygii) [Ostnoploutví (Perciformes /Elassomatoidei – Icosteidei/)]. Národní muzeum (zoologické oddělení), Praha, 136 str.

Původní popis

Prirodina, V. P. 2000. On the systematic position of the littoral and deep-sea species of the genus Harpagifer (Harpagiferidae, Notothenioidei) from Macquarie Island, with description of two new species. Voprosy Ikhtiol. v. 40 (no. 4): 438-446.