Cryptarius Kailola, 2004

Ariidae Bleeker, 1858 ― křížovcovití


Typový druh

Arius truncatus Valenciennes, 1840

Původní popis

Kailola, P. J. 2004. A phylogenetic exploration of the catfish family Ariidae (Otophysi: Siluriformes). The Beagle (Rec. Mus. Art Galleries N. Terr.) v. 20: 87-166.

Přehled druhů

Cryptarius daugueti (Chevey, 1932)

Cryptarius truncatus (Valenciennes, 1840)