Úvod » Články » Zemřel Joseph S. Nelson

Zemřel Joseph S. Nelson

Hofmann Jaroslav, publikováno: 13. 8. 2011

Před několika dny se uzavřelo životní dílo jednoho z nejvýznamnějších světových ichtyologů druhé poloviny 20. a začátku 21. století – zemřel Joseph Schieser Nelson, autor dnes již klasického díla „Fishes of the World“. Odvolávat se na „Nelsona“ bylo v posledních 30 letech nikoli zdvořilým obyčejem, ale prostou nutností pro každého, kdo se ve svém vlastním díle jakkoli dotýkal taxonomie rybovitých obratlovců. První vydání knihy „Fishes of the World“ spatřilo světlo světa v roce 1976 a tehdy ještě ne čtyřicetiletý Nelson jím položil základ k referenčnímu dílu a standardu ichtyologického taxonomického písemnictví, které sám podle postupujícího vědeckého poznání třikrát přepracoval (1984, 1994 a 2006), ale jemuž nemělo šanci jiné dílo jakkoli konkurovat. „Sepsání předchozích vydání Fishes of the World bylo vedeno jedním hlavním účelem: prezentovat úvod do moderního systematického pojetí všech hlavních skupin fosilních i žijících ryb. Stejný cíl převládal i při psaní tohoto přepracovaného vydání.“ Těmito slovy uvedl Joseph Nelson čtvrté vydání z roku 2006, které v maximální míře zareagovalo na nástup molekulárních metod výzkumu, jež v taxonomii představovaly spíše zemětřesení než revoluci. V oblasti systematiky vyšších taxonů rybovitých obratlovců (po podčeledi včetně) nemělo a nemá Nelsonovo dílo konkurenci a standardem, na nějž se budou autoři nesčetných prací vědeckých i popularizačních odvolávat, zůstane ještě dlouho. Bylo by však nespravedlivé chápat Josepha Nelsona jako autora jediné knihy.

Joseph S. Nelson

Joseph Schieser Nelson se sice narodil v kalifornském San Franciscu (12. 4. 1937), ale byl Kanaďanem, který veškeré vzdělání už od základní školy získal tam – to vysokoškolské na University of British Columbia a University of Alberta. Ve své disertační práci se zabýval hybridizací a izolačními mechanismy u dvou druhů pakaprovců. University of Alberta se pak stala jeho pracovištěm, kde setrval jako emeritní profesor i po svém odchodu do důchodu v roce 2002. Kromě systematiky a klasifikace rybovitých obratlovců, jež byla jeho celoživotním hlavním zájmem, patřila jeho pozornost především koljuškám (taxonomie rodů Culaea a Pungitius, přítomnost či absence pánevní kostry u koljušky říční), zabýval se revizí podřádu Trachinoidei a čeledi tlustohlavcovití (Psychrolutidae), jeho dlouholetou láskou byly ryby jeho domovské kanadské provincie Alberta. Nelson, držitel nejrůznějších cen a ocenění, vynikající vědec, ale také „skromný gentleman“, jak na něj vzpomíná třeba Heiko Bleher, zastával různé funkce v Americké společnosti ichtyologů a herpetologů (ASIH), byl předsedou společného výboru Americké rybářské společnosti a ASIH pro rybí názvosloví, členem redakční rady časopisu Fish & Fisheries atd. Z většiny těchto funkcí odstoupil počátkem loňského roku, kdy také veřejně informoval o tom, že u něj lékaři diagnostikovali myelodisplázii a leukémii. Navzdory svému onemocnění byl odhodlaný pokračovat ve výzkumu konzervovaného materiálu i v syntéze literárních údajů tak, aby mohl dál pracovat na opravách čtvrtého vydání Fishes of the World, jak s nezdolným optimismem ještě nedávno psal na své webové stránce. Osud rozhodl, že páté vydání už Joseph Nelson nevydá. Na dlouhou dobu nám bude muset stačit to čtvrté.

Pane profesore, děkujeme.

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: