Úvod » Články » Ryby a rybovití na našem trhu — žraloci

Ryby a rybovití na našem trhu — žraloci

Zuber Pavel, publikováno: 11. 11. 2004

Žraloci se, bez ohledu na to, o jaký konkrétní druh se jedná, na náš trh obvykle dodávají pod obecným pojmenováním žralok. V naprosté většině případů se jedná o některý z následujících druhů – žralok šedý, žralok modravý, žralok psí a ostroun obecný. Máčka skvrnitá, patřící také mezi žraloky a pravidelně se u nás objevující, se zpravidla dodává pod označením máčka (resp. žralok máčka), zejména pokud je dodávaná celá.

K rozlišení jednotlivých druhů žraloků lze použít řadu znaků – tvar a počet ploutví, tvar hlavy, tvar těla apod. Spolehlivým rozlišovacím znakem je charakter zubů. Zbarvení lze k identifikaci použít pouze u některých druhů.

V angloamerickém názvosloví se pro celou řadu menších druhů žraloků používá název dogfish. Může tak dojít k jejich záměně a to obvykle u druhů žralok psí, ostroun obecný a všech druhů máček.

Na našich trzích jsem se setkal s následujícími druhy žraloků: žralok šedý (Hexanchus griseus), žralok psí (Galeorhinus galeus), hladkoun obecný (Mustelus mustelus), hladkoun hvězdnatý (Mustelus asterias), ostroun obecný (Squalus acanthias), světloun (Centrophorus sp.), žralok sleďový (Lamna nasus), žralok mako (Isurus oxyrinchus), žralok modravý (Prionace glauca), máčka skvrnitá (Scyliorhinus canicula) a máčka velkoskvrnná (Scyliorhinus stellaris).

Žralok šedý

Žralok šedý

Žralok šedý je zbarven šedohnědě až šedožlutě. Má pouze jednu hřbetní ploutev, posunutou daleko dozadu (obrázek) a široký, tupý rypec. Jeho zuby mají specifický tvar – v horní čelisti jsou trojúhelníkovité, v dolní pilovité. Zaměnit jej lze pouze s velmi podobným žralokem sedmižábrým, ten se však v evropských mořích nevyskytuje.

 • česky: žralok šedý
 • francouzsky: requin griset
 • anglicky: sixgill shark
 • německy: grauhai
 • latinsky: hexanchus griseus
 • synonyma: žralok sivý

Žralok modravý

Žralok modravý

Zbarvení žraloka modravého je na hřbetě sytě modré až modročerné, světlejší na bocích a bílé na břiše. Podle tohoto zbarvení jej lze dobře rozpoznat i ve formě steaků s kůží. Žralok modravý má v horní čelisti trojúhelníkovité, po stranách jemně pilovité zuby, v dolní čelisti zuby štíhlejší a hladk é. Dalšími spolehlivými vodítky pro identifikaci tohoto žraloka jsou velmi dlouhé prsní ploutve (obrázek) a štíhlé tělo.

 • česky: žralok modravý
 • francouzsky: requin bleu
 • anglicky: blue shark
 • německy: blauhai
 • latinsky: prionace glauca
 • synonyma: žralok modrý

Žralok psí

Žralok psí

Žralok psí je zbarven šedě, se světlejšími boky a břichem. Lze jej dobře určit podle zubů, které jsou v obou čelistech stejné, s hladkou vnitřní stranou, výraznou špičkou a zřetelně pilovitou vnitřní stranou.

 • česky: žralok psí
 • francouzsky: requin - ha
 • anglicky: school shark, dog shark, dogfish
 • německy: hundshai
 • latinsky: galeorhinus galeus
 • synonyma: psohlav

Ostroun obecný

Ostroun obecný

Ostrouna obecného lze naprosto spolehlivě rozpoznat podle výrazných trnů před oběma hřbetními ploutvemi (obrázek). Zuby ostrouna jsou hladké, s oblou vnitřní stranou a špičkou mířící zřetelně k vnějšímu okraji tlamy. Jde o velmi malého žraloka (zřídka přes 1 m).

 • česky: ostroun obecný
 • francouzsky: aiguillat tachete
 • anglicky: spurdog, dogfish, spiny dogfish
 • německy: dornhai
 • latinsky: squalus acanthias

Žralok mako

Žralok mako

Dobrým vodítkem k identifikaci žraloka mako je jeho chrup. Zuby jsou dlouhé, štíhlé až nožovité, zejména ve spodní čelisti mířící značně dopředu. Celkově působí dosti zlověstným dojmem. Další znaky (tvar těla, zbarvení) jsou pro rozpoznání pomocí slovního popisu nevýrazné. Žralok mako má v porovnání s jinými žraloky nejvíce ceněné maso.

 • česky: žralok mako
 • francouzsky: mako
 • anglicky: mako shark
 • německy: mako hai
 • latinsky: isurus oxyrinchus
 • synonyma: žralok ostrorypý

Žralok sleďový

Žralok sleďový

Tento žralok má oproti ostatním popisovaným žralokům výrazně zavalitější tělo. U mláďat, o která by nejspíše šlo, pokud by se tento žralok na našem trhu objevil, by však mohl být ( a velmi pravděpodobně byl) tvar těla jiný. Žralok sleďový má zuby podobného tvaru jako žralok mako, avšak s jednou vedlejší špičkou při každé straně jejich základny.

 • česky: žralok sleďový
 • francouzsky: maraiche, requin taupe
 • anglicky: porbeagle shark
 • německy: heringshai
 • latinsky: lamna nasus
 • synonyma: žralok nosatý, obroun

Máčka skvrnitá

Máčka skvrnitá

Vzhled máček je natolik charakteristický, že jdou jen těžko zaměnit s jinými žraloky. Možná je ovšem záměna jednotlivých druhů máček. Máčku skvrnitou lze zaměnit s máčkou velkoskvrnnou, pokud jde o jedince netypického zbarvení. Máčka velkoskvrnná dosahuje v průměru větší velikosti a její typické zbarvení je také odlišné, nicméně jediným skutečně spolehlivým rozlišovacím znakem je tvar nozder. V komerčním použití však odlišení druhů máček nemá význam. Máčky nabízené ve formě filetů a podobných polotovarů bývají často označované jako žralok psí (dogfish).

 • česky: máčka skvrnitá
 • francouzsky: petite roussette
 • anglicky: dogfish, spotted dogfish
 • německy: katzenhai
 • latinsky: scyliorhynus caniculus
 • synonyma: žralok máčka

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: