Úvod » Články » Nejmenší ryby světa

Nejmenší ryby světa

Plíštil Jiří, Mikšík Michal, publikováno: 12. 10. 2006

Na počátku roku 2006 byl popsán švýcarským ichthyologem Mauriem Kottelatem, který provádí výzkum v oboru biodiverzity pro Singapurskou národní univerzitu a dalšími spoluatory nový rod, patřící do čeledi Cyprinidae – kaprovití: Paedocypris Kottelat, Britz, Hui & Witte, 2006. V rámci nového rodu byly popsány dva nové druhy - Paedocypris progenetica Kottelat, Britz, Hui & Witte, 2006 a Paedocypris micromegethes Kottelat, Britz, Hui & Witte, 2006. Jde o velice miniaturní kaprovité rybky, z nichž první jmenovaný aspiruje na nejmenšího obratlovce a rybu vůbec. Objev a popis této rybky zdál se být natolik zajímavý, že skrze tiskové agentury se dostala informace do celého světa, dokonce jste se o ní mohli dočíst i v našem denním tisku. Co se týče internetu, zde zpráva obletěla celý svět a to prakticky ve všech jazykových mutacích. Objev této miniaturní rybky rozvířil znovu diskusi, která ryba a tudíž i obratlovec je nejmenší na světě? Tento článek nemá nalézt na tuto otázku odpověď, ale má za cíl předložit vám určitý názorový proud, který se kolem této otázky nese a také možná říci, proč nelze přesně tuto otázku zodpovědět. Nejmenší dospělý jedinec druhu Paedocypris progenetica je dlouhý pouhých 7,9 milimetrů a vyskytuje se  v rašelinových jezírcích indonéského ostrova Sumatra. Zde žije v extrémních podmínkách ve velice kyselé vodě uprostřed tropických lesů. Co se týká potravy, tak vzhledem k velikosti nebo spíše k „maličkosti“ si vystačí s planktonem ze dna jezírek. Díky svému drobnému vzrůstu může ryba přežívat i období extrémního sucha v posledních loužích.  Její přežití je však bohužel, jak už to bývá, závislé na člověku a na jeho postoji k přírodě. Kácení místních tropických pralesů a vysušování bažin kvůli vysazování technických plodin bere nejmenší rybě poslední zbytky přirozeného životního prostředí, a hrozí ji tak vyhynutí.

Kresba © Michal Mikšík

Po zveřejnění objevu se ve vědeckých fórech rozvířila diskuse, která ryba je tedy nejmenší? V roce 2004 byl popsán hlaváček z čeledi Schindleriidae - Schindleria brevipinguis Watson & Walker, 2004, o níž referoval i J.Plíštil. Pokud si prostudujete originální popis této ryby, který je v plné verzi dostupný na internetu, dočtete se zde, že nejmenší dospělí jedinci z paratypové kolekce měřili pouhých 6.5 – 7.0 mm! Největší jedinec pak 8.4 mm. U nejmenšího jedince velikého 6.5 mm se dokonce podařilo zjistit hmotnost a ta byla 0.7 mg. Schindleria brevipinguis pochází z okolí malého ostrova Lizard Island a z okolí Osprey reef (Austrálie). Pokud srovnáme tyto údaje s údaji o Paedocypris progenetica, tak rekord drží stále tento drobný hlaváč.

Do celé věci se však vložil ještě ichthyolog z Washingtonské univerzity v Seattlu Theodore Pietsch, jež je specialistou na ryby z řádu Lophiiformes – tedy mořských ďasů. Ten sdělil časopisu Nature, že sameček mořského ďasa druhu Photocorynus spiniceps Regan, 1925 dorůstá průměrné délky jen 6.2 mm. Fotografie tohoto druhu (samička s přisátým samečkem) zaplavila rovněž stránky internetu i novin. Jak je známo, u těchto ryb samičky mořských ďasů jsou mnohonásobně větší než samečkové. Samečci pokud chtějí oplodnit samičku, musejí se k ní přisát a posléze oba tvorové srostou v jediný organismus, propojí se jejich krevní řečiště a nakonec se sameček stane jen jakýmsi oplodňovacím přívěškem. Proto se ozvaly určité námitky, že sameček tohoto druhu nemůže být považován za samostatného tvora, ale T. Pietsch tvrdí, že jde o dospělého sexuálního jedince, patřícího k určitému druhu, jež je sice díky pohlavnímu dimorfismu radikálně menší, ale tato vlastnost je dána podmínkami, které v hlubinných vodách panují. Vzhledem k řídké populaci a nedostatku světla v těchto hloubkách je toto spojení totiž extrémně výhodné, pár se nikdy nemůže rozejít a ztratit tak možnost rozmnožování. Pan Ralf Britz, který se podílel na objevu kaprovité rybky navíc namítá, že sameček je ke své partnerce přirostlý čelistí, a nedá se proto přesně určit jeho skutečná délka. U Paedocypris progenetica je to naopak sameček, kdo se vyznačuje větší velikostí. Obvykle svou velikostí přesahuje samičku o jednu desetinu milimetru, jen ve výjimečných případech může být o milimetr a půl delší. Pokud by rozhodoval aritmetický průměr velikostí samečka a samičky, pak by Photocorynus spiniceps jistě neobstál. Na druhou stranu je samec ďasa Photocorynus spiniceps bezpochyby nejmenším dospělcem, jakého věda mezi obratlovci odhalila.

Kresba © Jiří Plíštil

Co lze říci závěrem? Doby kdy v literatuře stáli na výsluní hlaváči jako Pandaka pygmaea (Herre, 1927) či Trimmatom nanus Winterbottom & Emery, 1981 honosící se titulem nejmenších ryb je pryč. Přišli noví nástupci, kteří, jak se zdá, budou pomyslně kroužit kolem stupně vítězů všichni společně. Musíme si uvědomit, že zde rozhodují skutečně pouhé milimetry, respektive desetiny milimetru a nevíme zda u všech těchto druhů známe jejich nejmenší exempláře. Pokud bychom měli říci, která z nich v současné době kraluje, domnívám se, že Schindleria brevipinguis nebyla sesazena a že za ní stojí v těsném závěsu Paedocypris progeneica. Pokud budeme souhlasit s T. Pietschem a s jeho argumenty, pak zvítězí sameček druhu Photocorynus spiniceps a naše kandidáty pak sesadí každého o jeden stupeň níže. Paradoxně tak zpráva že objev nového druhu kaprovité ryby je zároveň objevem nejmenší ryby světa je silně dezinformující, neboť podle této logické úvahy je až na druhém, či třetím místě. Ale je to zase tak důležité? Fascinující ten fakt, že se takto miniaturní obratlovci na zemi vyskytují a myslíme, že samotným rybám na tom asi také nezáleží, která je nejmenší, jde jim o přežití a zachování druhu a aby se jim to podařilo záleží také na nás lidech, jak budeme ohleduplní k jejich životnímu prostředí a zda-li jej dokážeme ochránit před sobě samými.

Článek byl publikován v časopise Akvaterafórum.

Použitá literatura

  • Kottelat, M., Britz, R., Tan, H. H. & Witte, K.-E. 2006. Paedocypris, a new genus of Southeast Asian cyprinid fish with a remarkable sexual dimorphism. Proceedings of The Royal Society of UK : Biological science.
  • Pietsch, T.W. 2005. Dimorphism, parastitism, and sex revisited: Modes of reproduction among deep-sea ceratioid anglerfishes (Teleostei: Lophiiformes). Ichthyological research, 52(33): 207-236.
  • Plíštil, J. 2005. Nejmenší ryba na světě. Akvateraforum v. 1(2):6.
  • Watson, W. & H. J., Jr. Walker. 2004. The world's smallest vertebrate, Schindleria brevipinguis, a new paedomorphic species in the family Schindleriidae (Perciformes: Gobioidea). Rec. Aust. Mus. v. 56 (no. 2): 139-142.
  • Winterbottom, R. & A. R. Emery 1981. A new genus and two new species of gobiid fishes (Perciformes) from the Chagos Archipelago, central Indian Ocean. Environ. Biol. Fishes v. 6 (no. 2): 139-149.

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: