Úvod » Články » Akvaristický Duisburg

Akvaristický Duisburg

Hofmann Jaroslav, publikováno: 19. 12. 2009

Patnácté největší německé město na západním okraji Porúří se vždy počátkem října stává vyhledávaným cílem akvaristů – koná se tu výstava Zierfische & Aquarium (Okrasné ryby a akvárium) a v sudých letech současně s ní Mezinárodní šampionát terčovců.

Od 2. do 5. října 2008 proběhl již sedmý ročník největší světové výstavy terčovců doprovázený 11. ročníkem výstavy, či spíše veletrhu Zierfische & Aquarium. Obě akce pořádá firma ZOO Zajac, která má v Duisburgu své hlavní sídlo. Dějištěm byl zajímavý Landschaftspark Duisburg-Nord. Jde o areál někdejších hutí, přeměněný po zastavení výroby v multifunkční centrum zábavy a volného času. Výstavy byly umístěny pod společnou střechou obří haly původní energetické centrály postavené v letech 1906–1911, když se provoz hutí rozšiřoval ze tří na pět vysokých pecí. Proudem byly odtud zásobeny hutě i okolní dělnická sídliště až do roku 1965. Desítku obřích plynových motorů pohánějících dynama a šest plynových dmychadel vytvářejících vysokopecní vítr vzal nenávratně čas. Sto sedmdesát metrů dlouhý, 35 metrů široký a skoro 20 metrů vysoký prostor už více než 10 let hostí nejrůznější společenské a kulturní akce – v říjnu tedy akvária.

Terčovci se v Duisburgu nejen vystavovali
Terčovci se v Duisburgu nejen vystavovali na 7. mezinárodním šampionátu, ale také prodávali v rámci paralelního akvaristického veletrhu – na snímku expozice jednoho z chovatelů nabízejícího chovné páry, o něž byl enormní zájem
Foto © Jaroslav Hofmann

Většina výstavní plochy patřila veletrhu Zierfische & Aquarium, kterého se účastnilo několik desítek firem ze všech oblastí akvaristiky. K dostání bylo prakticky všechno – technika, krmiva, knížky a časopisy, rostliny i ryby. Sortiment nabízených ryb nezapřel, že se tu současně konal i šampionát terčovců – „krále Amazonie“ tu nabízelo hned několik specializovaných chovatelů a firem. Chovné páry byly vesměs vyprodány už druhý den výstavy, mladé ryby vydržely déle. V prodeji však nechyběly ani odchovy zajímavých krunýřovců, pancéřníčků či cichlid, různé šlechtěné formy bojovnic pestrých a další ryby. K vidění bylo i obří akvárium v patře stánku firmy Tetra, které si jistě dobře pamatují návštěvníci norimberského veletrhu Interzoo. V Duisburgu bylo věnováno malawským cichlidám. Celá akce Zierfische & Aquarium má jednoznačně charakter veletrhu, nikoli výstavy akvarijních ryb v té podobě, jak ji chápeme u nás. Zařízených akvárií s popsanými druhy ryb určených k prohlížení tu bylo poskrovnu. Tuto charakteristiku naplňovalo prakticky jen několik ukázkových miniakvárií na stánku firmy zabývající se tímto vysoce aktuálním módním hitem akvaristiky.

V zadní části haly bylo instalováno pódium a před ním improvizované auditorium, kde se odehrávalo nejen předávání cen, ale také různé přednášky a besedy, které celou akci po všechny dny provázely. Zároveň tento prostor trochu odděloval od zbytku haly její nejvzdálenější kout, který byl vyhrazen pro asi největší lákadlo – 7. mezinárodní šampionát terčovců.

Nejlépe hodnocená šlechtěná forma celého šampionátu – vítěz třídy J japonského chovatele Akiry Ishinabeho
Nejlépe hodnocená šlechtěná forma celého šampionátu – vítěz třídy J japonského chovatele Akiry Ishinabeho
Foto © Jaroslav Hofmann

Vzhledem k obrovské ploše haly, kterou musel projít každý z více než 32 tisíc návštěvníků, než došel k terčovcům, nepůsobily na první pohled čtyři uličky lemované po obou stranách výstavními nádržemi nijak obsažným dojmem. Opak byl ale pravdou. Celkem bylo vystaveno 364 terčovců z 22 zemí Evropy (15 států), Asie (6 států) a Jižní Ameriky (1 stát – Brazílie). Mezi zastoupenými zeměmi byly i akvaristicky docela „exotické“ státy, jako třeba Řecko, Turecko či Maďarsko, Česká republika bohužel zastoupena nebyla – to, že Brňáci dali dohromady celý autobus návštěvníků, bylo jen tišivou náplastí. Nejvíce (52) ryb pocházelo z Tchaj-wanu, následovalo Německo (44), Malajsie (43), Itálie (41), Francie (33), Belgie (28), Izrael (22), Japonsko (19), Anglie (16), Nizozemí (14) a Čína, resp. Hongkong (všech 11 vystavených ryb bylo od jednoho chovatele z Hongkongu). Vůbec nejmenším počtem terčovců bylo zastoupeno Švédsko – chovatel Kaj Persson vystavil jednoho terčovce ve třídě „Tyrkys pruhovaný“, kde skončil na 15. z 31 míst. Dva terčovce (jednoho ve třídě „Tyrkys pruhovaný“ a druhého ve třídě „Tyrkys červený“) vystavil i Slovák Peter Federič. Čtvrté místo (z 26) jeho tyrkysově červeného terčovce lze považovat za další významný úspěch tohoto chovatele.

Mezi přírodními formami ohodnotila jury nejvýše vítěze třídy B, kterého vystavil Suei-Yang Yi z Tchaj-wanu
Mezi přírodními formami ohodnotila jury nejvýše vítěze třídy B, kterého vystavil Suei-Yang Yi z Tchaj-wanu
Foto © Jaroslav Hofmann

Mezi terčovci v Duisburgu jsem strávil nepřetržitě téměř sedm hodin, během nichž se mi podařilo nafotit něco přes tři čtvrtiny vystavených ryb. Má původní představa, že je vyfotím všechny, vzala sice za své, ale přesto jsem si terčovců užil do sytosti.

Terčovci byli vystaveni v hygienických nádržích, jejichž jediným zařízením byl vnitřní filtr s čerpadlem a topné tělísko. Seřazeni byli za sebou podle výstavních tříd, kterých bylo celkem 12. První čtyři byly věnovány přírodním formám (A – Heckel, B – hnědý, C – modrý, D – zelený), dalších osm formám šlechtěným (E – tyrkys pruhovaný, F – tyrkys plošný, G – tyrkys červený, H – červený, I – otevřená třída – celobarevní, J – otevřená třída – pruhovaní/tečkovaní, K – pigeon blood, L – červeně tečkovaní). Tradičním předsedou mezinárodní jury byl Němec Bernd Degen, ryby hodnotilo šest posuzovatelů – Annie de Maesschalcková (Belgie), Dr. Teoh Guan Hock (Malajsie), Kuo Yun Kuan (Tchaj-wan), Horst Linke (SRN), Dougall Stewart (Anglie) a Peter Thode (USA). U každé ryby bylo posuzováno sedm kritérií – celkový dojem, velikost těla, proporce, ploutve, oči, kresba a zbarvení. Tato dílčí hodnocení se pak přepočítala na výslednou celkovou známku vyjádřenou procentem z ideálu. Názory na výsledky se mohou různit – jako u každé soutěže, jejíž výsledky jsou založené na subjektivním lidském hodnocení, i zde je třeba brát klání jako svým způsobem hru, byť o poháry a zajímavé finanční prémie (například nejlépe ohodnocená ryba ze všech šlechtěných forem získala prémii 5000 eur, vítězové tříd po 1000 eur). O rozdílném vkusu akvaristické veřejnosti a jury i o některých připomínkách např. Heika Blehera nejen k hodnocení, ale i k zařazení některých ryb do tříd bude ještě řeč později.

Podle Heika Blehera byl nejlepším hnědým terčovec řeckého chovatele Nidala Rezeqa
Pozornost si zasloužil také terčovec na 15. místě, kterého vystavil Ital Giuseppe Paolino
Ne každý má stejný názor – podle Heika Blehera byl nejlepším hnědým terčovec řeckého chovatele Nidala Rezeqa (horní snímek), podle jury až 32. z 37 hodnocených ryb, a pozornost si zasloužil také terčovec na 15. místě (spodní snímek), kterého vystavil Ital Giuseppe Paolino.
Foto © Jaroslav Hofmann

Na výstavě jsem byl v pátek, tj. druhý ze čtyř dnů. Maličko mě překvapila kalná voda v docela velkém počtu nádrží, která ale všechny přítomné nechávala zcela v klidu. Při vzpomínce na hyperkritickou část české internetové akvaristické komunity, která s oblibou nenechává na pořadatelích českých výstav za sebemenší, často i jen domnělý prohřešek nit suchou, jsem se musel v duchu jen pousmát.

Většinu úspěchů si na 7. mezinárodním šampionátu terčovců připsaly ryby z Asie – zvítězily v devíti ze 12 tříd, získaly tituly Nejlepší přírodní forma i Nejlepší šlechtěná forma a z celkových 36 medailových pozic jim patřilo 23. Podívejme se nyní stručně na jednotlivé výstavní třídy.

Třída A „Heckel“ byla jediná, v níž se žádná asijská ryba nedostala na pomyslné stupně vítězů. Z 21 vystavených ryb byly z Asie jen tři (1x Hongkong, 2x Tchaj-wan), které všechny skončily v druhé polovině žebříčku. Zvítězila ryba z Nizozemí (známka 60,71) před dvěma terčovci z Německa.

Internetovým vítězem se stal izraelský terčovec Shahara Danzigera
Pro srovnání vítěz třídy E tchajwanského chovatele Chi-Fan Liua
Internetovým vítězem se stal izraelský terčovec Shahara Danzigera (horní snímek), porotou hodnocený jako 7. ve třídě E; pro srovnání vítěz třídy E tchajwanského chovatele Chi-Fan Liua (spodní snímek)
Foto © Jaroslav Hofmann

Ve třídě B „Hnědý“ bylo vystaveno 37 ryb. Vítězná ryba z Tchaj-wanu (chovatel Suei-Yang Yi, známka 69,64) se zároveň stala nejlépe hodnocenou přírodní formou vůbec. Další terčovec téhož chovatele obsadil i druhé místo, třetí skončila ryba z Itálie. Heiko Bleher na svých internetových stránkách ukazuje jako „téměř perfektního hnědého terčovce“ rybu jiného italského chovatele, která obsadila až 15. místo, a také podle jury až 23. rybu z Řecka, kterou považuje za „téměř jistě nejlepšího hnědého terčovce a mnohem lepšího, než byl šampion přírodních forem“. Zajímavé také bylo, že v této třídě se jako v jediné účastnila šampionátu Brazílie (firma Santarem Peixes Hugo Santos), ale bez valného úspěchu, nejlepší její ryba skončila na 17. místě.

Ve třídě C „Modrý“ bylo vystaveno 24 ryb (vítěz z Tchaj-wanu získal známku 62,50, druhá a třetí ryba pocházely z Německa), stejně bylo i zelených terčovců (třída D) – zvítězil terčovec z Japonska (58,04) před německým a belgickým.

Návštěvníci výstavy vybrali jako nejhezčí rybu malajského terčovce Adama Tana
Vítěze třídy H vystavil další malajský chovatel, Jeffrey Yang
Návštěvníci výstavy vybrali jako nejhezčí rybu malajského terčovce Adama Tana, který skončil ve třídě H na 13. místě (horní snímek); vítěze třídy H (spodní snímek) vystavil další malajský chovatel, Jeffrey Yang
Foto © Jaroslav Hofmann

Dvě nejlepší ryby ve třídě E „Tyrkys pruhovaný“ (celkem 31 terčovců, vítězná známka 68,75) pocházely od stejného chovatele z Tchaj-wanu (Chi-Fan Liu), třetí skončila ryba z Malajsie. Terčovec Petera Federiče ze Slovenska se umístil v této třídě na 14. místě. Až sedmá skončila izraelská ryba (vystavovatel Shahar Danziger – Danziger Discus), která zvítězila u uživatelů internetu. Fotografie všech ryb byly totiž na internetu vystaveny a kdokoli mohl dát svůj hlas terčovci, který se mu líbil nejvíc.

Vítězná ryba ve třídě K (Pigeon Blood) – vystavovatel Antonio Andrea Sassi-Greco z Itálie
Vítězná ryba ve třídě K (Pigeon Blood) – vystavovatel Antonio Andrea Sassi-Greco z Itálie
Foto © Jaroslav Hofmann

Obdobně se neshodla odborná jury ani s návštěvníky výstavy – ti za nejkrásnějšího terčovce zvolili rybu Adama Tana z Malajsie (firma Integrated Aquatics), která ve své třídě H „Červený“ obsadila až 13. místo z 27 zúčastněných. První tři místa (vítězná známka 68,75) získal všechna jiný malajský chovatel, Jeffrey Yang. Dlužno však poznamenat, že jiné dvě ryby s velmi podobnou kresbou, jakou měl favorit návštěvníků, jen na trochu větší ploše těla, byly zařazeny ve třídě J „Otevřená třída – pruhovaný/tečkovaný“ a umístily se ještě hůře, na 45. a 47. místě z 57 – vystavoval je Francouz André Bedat. Podle Heika Blehera ale patřili tito francouzští terčovci do třídy Pigeon Blood.

Ve třídě F „Tyrkys plošný“ bylo vystaveno 18 ryb (první tři místa v pořadí Izrael – známka 69,64, Malajsie, Itálie), ve třídě G „Tyrkys červený“ 26 ryb (první dvě místa SRN, vítězná známka 60,71, třetí Malajsie, čtvrtý skončil před třemi dalšími malajskými rybami terčovec Petera Federiče).

Otevřenou třídu celobarevných terčovců (I) vyhrála bílá ryba z Tchaj-wanu (firma Long Gone Si Hai)
Otevřenou třídu celobarevných terčovců (I) vyhrála bílá ryba z Tchaj-wanu (firma Long Gone Si Hai)
Foto © Jaroslav Hofmann

Asijské ryby zcela ovládly obě otevřené třídy. Ve třídě I „Otevřená třída – celobarevní“, skončila nejlepší evropská ryba na 6. místě z 21. Vítězný terčovec (70,54) byl stejně jako čtvrtý a pátý v pořadí z Tchaj-wanu, ryby na druhém a třetím místě pocházely z Malajsie. Ještě výraznější byla nadvláda Asie v nejpočetněji obsazené třídě J „Otevřená třída – pruhovaní/tečkovaní“ (57 vystavených ryb). Zvítězil terčovec Japonce Akiry Ishinabeho (firma Tokyo Pet) se známkou 71,43, který byl zároveň nejlépe ohodnocenou šlechtěnou formou vůbec. Ishinabe patřil k nejúspěšnějším vystavovatelům, jeho ryba zvítězila také ve třídě D. Za vítězným Japoncem následovaly tři ryby z Tchaj-wanu, pátý byl terčovec z Malajsie, šesté a osmé místo patřilo opět Tchaj-wanu, sedmé Hongkongu a deváté Malajsii, nejlepší evropský terčovec z Anglie byl až desátý.

Vítězný terčovec v kategorii L úspěšného tchajwanského chovatele Suei-Yang Yiho
Vítězný terčovec v kategorii L úspěšného tchajwanského chovatele Suei-Yang Yiho
Foto © Jaroslav Hofmann

V rovněž hojně obsazené třídě K „Pigeon Blood“ (40 ryb) zvítězil terčovec z Itálie (69,64, chovatel Antonio Andrea Sassi-Greco) před pěti rybami z Malajsie od tří různých vystavovatelů. Ve třídě L „Červeně tečkovaní“ byl z 38 ryb nejlepší terčovec z Tchaj-wanu (69,64, opět chovatel Suei-Yang Yi, jehož ryby získaly první dvě místa mezi hnědými, další byla druhá v otevřené třídě pruhovaní/tečkovaní), druhá skončila ryba z Německa a třetí další terčovec z produkce vítězného tchajwanského chovatele.

Mládě druhu Hypancistrus contradens
Hádanka v prodejním stánku s odchovy krunýřovců: ryba na snímku byla označena jako „Hypancistrus contradens (inspector) L201“. Řešení: Jde o mládě druhu Hypancistrus contradens, vědecky popsaného v roce 2007, který byl dříve označován kódem L201. Druh Hypancistrus inspector, popsaný vědecky v roce 2002, se původně označoval L102, je mu podobný, ale liší se v některých detailech, např. skvrny na rypci má nápadně menší než na těle
Foto © Jaroslav Hofmann

V pohledově nejatraktivnějších posledních výstavních třídách H–K bylo občas sporné zařazení některých ryb. Mezi pruhovanými/tečkovanými se dali najít terčovci s kresbou velmi podobnou té, kterou měli někteří jedinci zařazení do třídy Pigeon Blood. Někteří červení ze třídy H vypadali prakticky stejně jako jiní terčovci zařazení do třídy I (otevřená – celobarevní) apod. Ale jak už jsem konstatoval výše – u hodnocení založených na subjektivním dojmu k takovým věcem docházelo, dochází a docházet bude.

K nejzajímavějším obyvatelům Akvária v duisburské zoo patří sumíček západní (Auchenoglanis occidentalis)
K nejzajímavějším obyvatelům Akvária v duisburské zoo patří sumíček západní (Auchenoglanis occidentalis)
Foto © Jaroslav Hofmann

Pokud už se milovník ryb (a většinou i jiných zvířat) vypraví až do Duisburgu, stojí mu jistě za to, podívat se i na další místa, kde může vidět něco zajímavého. V nevelkých vzdálenostech od Duisburgu se v mnohých městech porýnské aglomerace nachází řada lákadel, ale zůstaňme protentokrát v samotném Duisburgu. Ve zdejší Botanické zahradě je volně přístupný skleník s 11 sladkovodními nádržemi, o něž pečuje místní akvaristický spolek. Celkově zajímavější je však duisburská zoologická zahrada, která chová třeba koaly, vombaty, fosy, stromové klokany, má nádherně zařízené průchozí voliéry s různými čejkami, ústřičníky, dytíky, bažanty a dalšími ptáky, ale zaujme i vyznavače vodního světa. Je zde samostatný akvarijní pavilon asi s 15 sladkovodními i mořskými nádržemi různé velikosti, mezi nimiž budí pozornost třeba jihoamerická obří nádrž s velkými myleusy guyanskými (Myleus pacu) a anténovci červenoocasými (Phractocephalus hemioliopterus) nebo africká nádrž s málo chovanými a pěkně narostlými sumíčky západními (Auchenoglanis occidentalis). Přímo před Akváriem je výběh a bazén jihoamerických vyder obrovských. Za ním vzniká další nový pavilon navazující na Akvárium. Jmenuje se Rio Negro a zatím je hotova jeho část, která zahrnuje obrovský krytý bazén o ploše 600 m2 pro delfínovce amazonské (dříve známí pod jménem inie) – momentálně je lze vidět v Evropě právě jen v Duisburgu. Rozestavěna je druhá část pavilonu, která se v budoucnu stane domovem kapustňáků. Dalším místem, které by milovník vodního života určitě neměl v duisburské zoo vynechat, je delfinárium, největší a nejmodernější v Německu, s delfíny skákavými, kteří se představují návštěvníkům dvakrát až třikrát denně při představení a v mezidobí je lze pozorovat v jejich bazénech.

Komu to nestačí, ten může navštívit veřejné akvárium Sea Life v Oberhausenu, zoo v Kolíně nad Rýnem s obrovským (a vynikajícím) akvarijním a terarijním pavilonem, skvělé Aquazoo a muzeum Löbbecke v Düsseldorfu, zoo ve Wuppertalu s akvarijním pavilonem… ale o tom třeba zase někdy příště.

Tento článek byl publikován v časopise Akvárium terárium 1/2009; www.akvarium-terarium.eu

SPONZOROVANÉ ODKAZY

NOVINKY Z BLOGU

ABECEDNÍ PŘEHLED TAXONŮ

HLEDEJ TAXON

Čeleď:

Rod:

Druh: